TS EN ISO/IEC 17021 - Uygunluk Değerlendirmesi – Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar

TS EN ISO/IEC 17021

Bir tedarikçinin kalite sisteminin belgelendirilmesi, belgelenen tedarikçinin belirtilen şartlara uygun ürün veya hizmet tedariki yapabilmesini sağlamak için bir araçtır. TS EN ISO/IEC 17021 standardı, belgelendirme kuruluşlarının tutarlı ve güvenilir şekilde üçüncü taraf belgelendirme sistemi çalıştırabilmelerini sağlamak ve bu suretle bu kuruluşların ulusal ve uluslararası kabulünü kolaylaştırmak için gerekli olan şartları belirler. TS EN ISO/IEC 17021 standardı, ilgili ulusal sistemlerin uluslararası ticarette tanınmaları için bir temel oluşturur.

TS EN ISO/IEC 17021 standardı, kalite sistemlerinin değerlendirilmelerini ve belgelendirilmelerini yapan kuruluşlar tarafından kullanılması için amaçlanmıştır. Bu standardın içerdiği kurallar, her şeyden önce kalite sistem belgelendirme programları uygulayan kuruluşlar için genel şartlar göz önünde bulundurularak yazılmıştır. Bu yüzden özel endüstriyel veya diğer sektörlerin (örneğin, sağlık ve güvenlik) bunu kullanmaları durumunda şartlara gerekli ilaveler yapılması gerekli olabilir.

Kalite Sistem Belgelendirmesi, tedarikçinin sadece kalite sistemini değerlendirmesini kapsar ve ürün, proses veya hizmet belgelendirmesini kapsamaz. Kalite sistem standardlarında herhangi bir ek dokümantasyona uygunluğunun kanıtı bir belgelendirme dokümanı formu veya bir kalite sistem belgesi olmalıdır. Her ne kadar TS EN ISO/IEC 17021 standardı, belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğinin tanınması ile ilgili kuruluşlar tarafından kullanılması için amaçlanmışsa da buradaki şartlar ikinci taraf değerlendirme prosedürleri için de yararlı olabilir.

İlgili Standardlar:

TS EN ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

TS EN ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu

TS EN ISO 13485 - Tıbbi Cihazlar - Kalite yönetim sistemleri – Mevzuat Amaçları Bakımından Şartlar

TS EN ISO 22000 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar

TS ISO/IEC 27001 - Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler