TS EN ISO/IEC 17024 - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

TS EN ISO/IEC 17024

TS EN ISO/IEC 17024 standardı, personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel kabul gören mukayese esaslarını gerçekleştirme ve teşvik etme amacıyla hazırlanmıştır. Personel belgelendirmesi, belgelendirilmiş personelin belgelendirme programı ile belirlenen şartların karşılandığı güvencesini sağlama araçlarından biridir. Söz konusu belgelendirme programına duyulacak güven, genel kabul gören değerlendirme prosesi, onu takiben gözetim ve belgelendirilmiş personelin yeterliğinin periyodik olarak yapılan yeniden değerlendirmeler aracılığı ile gerçekleştirilir.

Bununla birlikte, personele uygulanacak belgelendirme programlarının gerekçelendirilebildiği durumlar ile başka türlü nitelendirme biçimleri arasında ayırım yapılması gerekmektedir. Giderek artan teknolojik yenilik hızına ve personel uzmanlaşmasındaki gelişime paralel olarak, yeni personel belgelendirme programlarının geliştirilmesi, öğrenim ve eğitimdeki değişimleri dengeleyebilmekte ve böylece küresel iş pazarına kolaylık sağlamaktadır. Resmî veya hükümetin faaliyetlerinin söz konusu olduğu kamu hizmeti alanlarında hâlâ belgelendirmeye alternatif yaklaşımlar gerekli olabilir.

Yönetim sistem belgelendirme/tescil kuruluşları gibi, diğer tip uygunluk değerlendirme kuruluşlarının aksine, personel belgelendirme kuruluşunun karakteristik fonksiyonlarından biri, yeterlilik ve bunun derecelendirilmesi için objektif kriterlerin kullanıldığı sınavların yapılmasıdır. Belgelendirme kuruluşu tarafından iyi planlandığı ve programlandığı takdirde böyle bir sınav, işlemlerin tarafsızlığını sağlamaya ve menfaat çatışması riskini azaltmaya önemli ölçüde katkı sağlayabilir. Bu standarda, alternatif şartlar da dahil edilmiştir.

Her iki durumda da TS EN ISO/IEC 17024 standardı, belgelendirme kuruluşlarının ve onların belgelendirme programların ulusal ve uluslararası seviyelerde kabul görmelerini kolaylaştırmak için bir temel oluşturmalıdır. Sadece personel belgelendirmesi için programların geliştirilmesi ve sürdürülmesi, sistemlerinin uyumlulaştırılması, belgelerin karşılıklı tanınması ve global personel teatisi için bir ortam oluşturabilir. Bu standard, personel belgelendirme programı uygulayan belgelendirme kuruluşlarının tutarlı, karşılaştırılabilir ve güvenilir bir biçimde işletilmelerini sağlayacak şartları belirlemektedir. Bu standardda yer alan şartların personel belgelendirmesi programlarını işleten kuruluşlar için genel şartlar olduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle, kanıtlanmış pazar ihtiyaçları/talepleri (örneğin, mesleğin geliştirilmesi) veya hükümetin özel şartlarını (örneğin kamunun korunması) karşılamak üzere bu standardda yer alan şartlara ekleme yapılması gerekebilir.